SMTP server - popis a doporučení

Co je to SMTP server?


SMTP server, je počítač, který doručuje emaily zasílané prostřednictvím programu SenderMatic nebo jiného emailového klienta.

Jaký SMTP server mohu použít pro odesílání e-mailů z programu SenderMatic?


Máte několik základních možností:

Váš vlastní SMTP server


Vlastní SMTP server, je počítač, který můžete použít pro odesílání e-mailů, a kde je nainstalován SMTP server.

SMTP server vašeho poskytovatele internetového připojení


Velký počet společností nebo uživatelů využívá služeb poskytovatelů internetového připojení, jejichž součástí jsou často i SMTP služby (server pro odchozí emaily). Buďte obezřetní při používání takové služby pro váš email marketing. Mnozí z poskytovatelů internetových služeb používají různá omezení. (Například 100 e-mailů denně apod.) Vaše emaily nemusí být doručeny bez varování. Prosím, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb pro ujištění, jaké jsou omezení pro odchozí emaily.

Specializované SMTP servery pro emailový marketing


Jsou specializované placené nebo bezplatné služby, které poskytují SMTP server pro hromadné zasílání emailových kampaní. Jde o doporučené řešení pro vás, protože tam nejsou žádná omezení pro vaše emailové kampaně. Mnoho z těchto služeb využívá antispamové filtry, které zlepšují doručování vašich emailů. Můžete použít některou z celosvětových SMTP služeb s SenderMatic softwarem. Doporučujeme vám turboSMTP která je dodávána jako placená nebo bezplatná verze. Přečtěte si více o bezplatné SMTP službě turboSMTP a o jejím omezeních.

Bezplatné SMTP služby


Umožní vám posílat testovací emaily nebo malé emailové kampaně. Bezplatné SMTP služby mají samozřejmě svá omezení, ale mohou být dobrým řešením pro testování. Viz omezení bezplatných služeb dříve, než je použijete pro váš email marketing. Zde najdete nastavení nejpoužívanějších bezplatných SMTP služeb a jejich omezeních.

Co dělat, když spojení na SMTP server nefunguje?


Jak nastavit emailový účet (SMTP)?