Podmínky použití webstránek a softwaru (TOS)

1. Podmínky

Přístupem na tyto webové stránky, souhlasíte že budete vázán těmito podmínkami webových stránek a způsobem jejich použití, všemi platnými zákony a předpisy, a souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, nemáte povolený přístup ani používání těchto stránek. Materiály obsažené v této webové stránce jsou chráněny příslušnými autorskými zákony nebo ochrannými známkami.

2. Použití licence
 1. Povolení je uděleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informace nebo softwaru) z internetových stránek UtilStudio. Jedná se o udělení licence, ne převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:
  1. modifikovat nebo kopírovat materiály;
  2. použít materiály pro komerční účely, nebo pro jakoukoli veřejnou prezentaci (obchodní či jinou);
  3. je zakázáno dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách UtilStudio;
  4. odstranit jakoukoli ochrannou známku či jiné vlastnické notace z materiálů, nebo
  5. převést materiály na jinou osobu nebo "zrcadlových" materiálů na jakémkoli jiném serveru.
 2. Tato licence je automaticky ukončena, pokud porušíte kteroukoli z těchto podmínek, a může být kdykoli společností UtilStudio vypovězena.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webových stránkách UtilStudio jsou poskytovány "tak jak jsou". UtilStudio neposkytuje žádné záruky, vyjádřené ani předpokládané, zříká se a popírá všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nebo porušení práv duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Dále UtilStudio nezaručuje ani žádné záruky týkající se přesnosti, spolehlivosti výsledků nebo vhodnosti použití materiálů zveřejněných na jeho internetových stránkách, nebo jinak se týkající těchto materiálů, nebo z jiných stránek odkazovaných na tuto stránku.

4. Omezení

UtilStudio nebo jeho dodavatelé v žádném případě neodpovídají za žádné škody (včetně, ale bez omezení, škody ze ztráty dat nebo ztráty zisku, nebo kvůli přerušení provozu,) vyplývající z použití nebo nemožnosti použití materiálů na internetových stránkách UtilStudio, i v případě, že UtilStudio nebo společností UtilStudio pověřený zástupce byli informováni ústně nebo písemně na možnost vzniku takových škod.

5. Revize

Materiály zobrazené na webových stránkách společnosti UtilStudio mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. UtilStudio nezaručuje, že všechny materiály na svých webových stránkách jsou přesné, úplné či aktuální. UtilStudio může provádět změny v materiálech obsažených na svých internetových stránkách kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost UtilStudio se však v žádném případě nezavazuje aktualizovat materiály.

6. Odkazy

UtilStudio nekontrolovala všechny stránky odkazující na své internetové stránce, a není zodpovědná za obsah žádné z takových stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že odkaz je platný. Použití jakéhokoli propojení webové stránky je na na vlastní riziko uživatele.

7. Změna podmínek používání stránek

UtilStudio může revidovat tyto Podmínky používání svých webových stránek kdykoli bez předchozího upozornění. Používáním těchto webových stránek souhlasíte, že budete vázán aktuální verzí těchto Podmínek používání.

8. Uplatňování práva

Jakékoli nároky týkající se webových stránek společnosti UtilStudio se řídí právním řádem Slovenské republiky, bez ohledu na koliznost jeho ustanovení.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Vyvinuli jsme tato pravidla, aby bylo pro vás pochopitelné, jak shromažďujeme, používáme, komunikujeme a oznamujeme používání vašich osobních údajů. Následující text popisuje naše zásady ochrany osobních údajů.