Popis funkcií

Příprava emailu

WYSIWYG HTML Editor

Na vytváření e-mailových zpráv je použit jednoduchý vizuální HTML editor s možností přímé editace zdrojového kódu. Text je ukládán ve znakové sadě Unicode a díky tomu můžete psát své zprávy v jednom nebo více jazycích světa najednou. Text bude bez problémů čitelný v každém operačním systému.

Designér emailů

Email designér vám umožní vybrat paletu barev a vytvořit základní návrh e-mailu pomocí několika málo kliknutí. Následně můžete takto vytvořený návrh uložit jako e-mailovou šablonu pro budoucí použití s možností následných úprav.

Vzorové šablony kampaní

Spolu s programem dostáváte zdarma k použití vzorové šablony kampaní, které si můžete upravit podle svých potřeb. Jejich zobrazení prošlo testováním na mnoha e-mailových klientech a webových službách typu Gmail, Outlook, Yahoo, ...

Personalizace

Výborný způsob jak zvýšit čtenost e-mailové kampaně je její personalizace. Do zprávy můžete vkládat údaje přímo z adresáře, nebo ve formě výsledků vašich vlastních funkcí. To vám umožní vytvořit například různé oslovení v závislosti na pohlaví, nebo jiných údajů v adresáři.

Ořezání a změna velikosti obrázků

SenderMatic umožňuje oříznutí a změnu velikosti obrázků bez použití externích nástrojů s možností přizpůsobit velikost obrázku vyhrazenému prostoru.

Antispamová kontrola

Funkce antispamové kontroly ohodnotí vámi připravovanou kampaň pomocí filtru Apache SpamAssassin. Podle výsledků zjistíte, zda vaše zpráva nemá nevhodný obsah a následně neskončí v koších vašich zákazníků.

Uložení obsahu kampaně do Html

Jedna z možností využití této funkce je vytvoření online verze kampaně. Po uložení kampaně do formátu HTML můžete soubor přenést pomocí FTP na váš web server. Bude sloužit k zobrazení obsahu v internetových prohlížečích v případě, že vámi navrhovaný obsah se nekorektně zobrazí v mailových klientech.

Import obsahu kampane z Html nebo Eml souboru

Import obsahu e-mailové zprávy, který byl navržen v jiném editoru například designérem vašich web stránek.

Import obsahu kampaně z web stránky

Pokud je dokument online verze kampaně vhodně napsaný, obsahuje například jen absolutní cesty na obrázky, můžete dokument z internetových stránek naimportovat přímo do softwaru EMASender.

Použití více seznamů adres

Pokud máte adresy zařazené ve více seznamech, např. podle pohlaví, regionu, zájmů..., tak můžete více seznamů vybrat i do e-mailové kampaně. V případě, že je jedna adresa zařazena do několika seznamů nedochází k duplicitnímu odesílání zpráv.

Filtrování adres ze seznamu

Adresy vybraných seznamů je možné podle potřeby filtrovat zadáním vícenásobného filtru.

Podpora vložených obrázků

Obrázky, které používáte, mohou být uloženy buď na internetu, nebo mohou být přímo vloženy do e-mailové zprávy. Přímo vložené obrázky nepotřebují u některých e-mailových klientů potvrzení zobrazení vzdáleného obsahu.

Vkládání příloh do zpráv

Součástí odesílané zprávy mohou být přílohy v různých formátech jako například PDF, DOC, XLS, ...

Vložení odkazu pro odhlášení

Příjemce informačního letáku musí mít zřetelnou možnost odhlášení se z jeho odběru. Nejjednodušší způsob je vždy odhlášení prostřednictvím jednoduchého kliknutí na odkaz, který můžete vložit do letáku touto funkcí.

Vytváření vlastních programů - skriptů

Program umožňuje vytváření vlastních programů - skriptů, pomocí pomocí kterých je možno během odesílání kampaně, měnit obsah emailů. (Měnit text emailu, přiřazovat slevové kupóny, dělat výpočty s použitím numerických polí, připojovat dokumenty apod.)

Vkládání skriptů sociálních sítí

Funkce slouží pro zjednodušení psaní stejných nebo podobných částí HTML kódu v informačním letáku. Hned po instalaci programu máte k dispozici několik skriptů pro vkládání ikon služeb Facebook a Twitter, další si podle potřeby můžete definovat v nastavení programu.

Skupiny kampaní

Jednotlivé kampaně je možné zařadit do skupin a také mezi skupinami přesouvat. Tato funkce může najít uplatnění například v reklamní agentuře, když jsou ve skupinách kampaně jednotlivých klientů.

Odesílání kampaně

Test odesílání kampaní

Na jednu vámi zadanou adresu můžete odeslat menší testovací dávku informačního letáku, abyste si ověřili v jaké podobě ji vaši odběratelé dostanou, jak budou vyplněné personalizované údaje, případně rychlost odesílání.

Odesílání kampaní v dávkách

Rozesílání zpráv je možné dělat v dávkách s volitelným počtem zpráv.

Opakované odesílání

Při opakovaném odesílání kampaně je zajištěno, aby nedocházelo k duplicitnímu zasílání zpráv na jednotlivé e-mailové adresy. Bez obav můžete znovu spustit odesílání kampaně po jejím přerušení, rozeslání menší dávky, nebo když chcete poslat informační leták na uvítanou nově přihlášeným odběratelům. Přímo v kampani naleznete seznam adres na které již byla zpráva odeslána, nebo teprve čeká na odeslání.

Plánovací mód

Plánovací mód slouží k automatickému spuštění rozesílání kampaní podle vámi nastaveného data a času.

Zpráva seznamů adres

Neomezené seznamy adres

Software EMASender může obsahovat neomezený počet seznamů a v každém neomezený počet e-mailových adres spolu dalšími údaji, jako je jméno, příjmení, adresa... Každá e-mailová adresa se může nacházet ve více seznamech najednou.

Blokování adres a domén

Software umožňuje blokovat jednotlivé e-mailové adresy, nebo celé domény například vašich konkurenčních společností. Blokováním adres a domén zajistíte, že na ně nebude odeslána žádná zpráva i když budou zařazeny v seznamu adres odběratelů.

Import / export dat

Import a aktualizace e-mailových adres

E-mailové adresy spolu s dalšími údaji o adresátech můžete importovat a aktualizovat ze souborů typu txt, csv, xml, xls, db, dbf, nebo z databázových SQL serverů. V případě připojení na databázové servery si můžete vytvořit i vlastní SQL příkazy a získávat údaje přímo z firemních účetních a CRM systémů.

Import e-mailových adres z web stránek

Funkce umožňuje importovat e-mailové adresy z intranetu nebo internetové web stránky.

Export údajů

Exportovat je možné kompletní nebo filtrované seznamy adres, seznamy blokovaných adres a domén, seznamy adres, na které již byla, nebo teprve bude odeslána kampaň.

Analýza došlých zpráv

Detekce přihlášených a odhlášených adres

Když si v nastavení softwaru EMASender přidáte konta na sledování došlých zpráv (POP3, IMAP) a zadefinujete klíčová slova, tak software přečte došlé zprávy a na základě klíčových slov v předmětu zprávy zjistí přihlásené a odhlásené zákazníky.

Analýza nedoručených zpráv

V definovaných schránkách došlé pošty dochází k analýze vrácených, nedoručených zpráv. Adresy s opakovaným nedoručením mohou byt vymazány ze seznamů.

Statistika kampaní

Podpora Google Analytics

Prostřednictvím dvou kliknutí můžete automaticky rozšířit všechny použité URL odkazující na vaše webové stránky o speciální parametry utm_. Pomocí těchto parametrů budou rozlišovány jednotlivé informační letáky službou Google Analytics můžete tak zkoumat úspěšnost každé kampaně.

Další vlastnosti

Generátor přihlašovací a odhlašovací web stránek

Tento nástroj vytvoří pomocí tří kroků formulář pro přihlášení nebo odhlášení z odebírání vašeho newsletteru. Formulář může obsahovat vaše logo, barvy, texty, můžete si nastavit obsah potvrzovací zprávy, a cílovou e-mailovou adresu kam má být obsah formuláře doručen.

Automatická záloha dat

Pokud zvolíte tuto možnost v nastavení, tak vždy před ukončením práce s programem dojde k automatické záloze dat. Po překročení nastaveného maximálního počtu záloh dojde k mazání nejstarších.

Nastavení přístupových práv uživatelům

V edici Enterprise je možné definovat neomezený počet uživatelů a přidělit jim přístupová práva k jednotlivým funkcím programu.

Připojení k datům z více pracovních stanic

Software v edici Enterprise je možné nainstalovat do více počítačů podle potřeb vaší firmy. Zaměstnanci v kancelářích mohou vytvářet jednotlivé kampaně a server se softwarem EMASender v plánovacím módu se kdykoli postará o jejich odeslání.

Volba umístění serveru v síti

V případě edice Enterprise může být SQL Server spolu s daty umístěn kdekoli v počítačové síti a nemusí se nacházet na jednom PC spolu se softwarem EMASender.

Profesionální databáze

Software EMASender používá pro bezpečné ukládání vašich dat spolehlivý a výkonný SQL Server od společnosti Microsoft v bezplatné edici Express. SQL Server Express pracuje bez potíží na jednom PC nebo v počítačové síti. Pokud již ve vaší společnosti používáte vyšší edici Microsoft SQL Server nebo používáte cloudovou službu SQL Azure, tak je můžete využít k uložení dat softwarem EMASender.

Kompatibilita s operačními systémy Microsoft Windows®

Software EMASender byl testován a splňuje všechny technické požadavky pro Windows ® 8.1 kompatibilitu. Stejně spolehlivě pracuje pod operačními systémy Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista a Windows XP (SP3).