Jak nastavit e-mailový účet (SMTP)?

Pokud spojení nepracuje

SMTP server vás neautorizoval


Některé servery vyžadují pro připojení přihlašovací jméno, jiné používají emailovou adresu jako přihlašovací jméno. Ověřte si, zda jste zadali přihlašovací jméno a heslo ve správném tvaru.


Připojení, na některé emailové servery (např. Gmail), vyžaduje autorizaci


Některé SMTP servery vyžadují před odesláním prvního emailu autorizaci:

  • ze strany uživatele (například Gmail) - gmail vám pošle email s postupem, jak autorizovat externí zařízení

  • ze strany poskytovatele (například turboSMTP), kdy vaši registraci musí dřív autorizovat zaměstnanec firmy a až pak můžete začít odesílat emaily.Připojení na váš SMTP server vyžaduje SSL


Pro verze 3.1 a výše můžete tato doporučení ignorovat. Verze 3.1 a výše podporují oba standardy SSL.

Pro SSL připojení jsou standardizované dvě normy tzv. Implicitní připojení a Explicitní připojení. SenderMatic používá tzv. Explicitní SSL připojení (Nazýváno i STARTTLS). Jednou z příčin, proč se vám nedaří odeslat emaily může být, že váš SMTP server vyžaduje tzv. Implicitní SSL připojení (nazýváno také jako SSL / TLS). V takovém případě zkuste kontaktovat administrátora SMTP serveru a zeptejte se ho, zda váš SMTP server používá explicitní SSL připojení a pokud ano, jaké je správné nastavení pro váš SMTP server. Mnoho serverů používá obě normy ale na různých portech. Standardně se používá port 587 pro Explicitní SSL připojení a port 437 pro implicitní SSL připojení. (Například Gmail od Google a Yahoo) Další možné řešení je použít port, který nevyžaduje SSL připojení. (Standardně port 25.) Pokud nevíte přesně, jaké nastavení máte použít pro připojení na váš emailový (SMTP) server, kontaktujte prosím správce (administrátora) vašeho emailového serveru.