Struktura údajů automatického importu

Popis struktury importovaných údajů pro automatický import.

Seznam políček

AddressId - povinné políčko - Email nebo GUID adresy.
Word - povinné políčko - Speciální slovo pro přihlášení nebo odhlášení ze seznamu příjemců (seznamu adres).
RecordId - nepovinné políčko - Jednoznačný identifikátor záznamu, zamezující opakovanému zpracování záznamu při opakovaném importu dat.
Data - nepovinné políčko - Údaje o adrese pro automatizované přihlášení příjemce do seznamu příjemců.
Date - nepovinné políčko - Datum a čas odhlášení (přihlášení).

Popis políček

AddressId - povinné políčko - Email nebo GUID adresy. GUID adresy je jednoznačný identifikátor adresy uveden u každé adresy v seznamu adres. Políčko "AddressId" může obsahovat buď email adresy nebo GUID adresy pro jednoznačné určení odhlasované adresy. Pro přihlašované adresy může obsahovat pouze emailovou adresu.

Word - povinné políčko - Speciální slovo pro přihlášení nebo odhlášení ze seznamu příjemců (seznamu adres). Na základě tohoto slovíčka bude adresa ze seznamu buď odhlášena (slůvko pro odhlášení) nebo přihlášena (slůvko pro přihlášení). Slůvka je třeba uvést do seznamu slov pro přihlašování nebo odhlašování.

RecordId - nepovinné políčko - Jednoznačný identifikátor záznamu, zamezující opakovanému zpracování záznamu při opakovaném importu dat. Identifikátor je vhodné používat při opakovaných importech stejného souboru. Pokud již byl záznam s takovým identifikátorem zpracovaný, tak bude při opakovaném importu ignorován. Identifikátory záznamů (řádků) se nesmí opakovat.

Data - nepovinné políčko - Údaje o adrese pro automatizované přihlášení příjemce do seznamu příjemců.

Políčko data může obsahovat následující údaje
[FIRSTNAME="hodnota"] (jméno)
[MIDDLENAME="hodnota"] (rodné jméno)
[LASTNAME="hodnota"] (příjmení)
[TITLE="hodnota"] (titul)
[DATEOFBIRTH="hodnota"] (datum narození ve formátu yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
[OCCUPATION="hodnota"] (povolání)
[COMPANY="hodnota"] (firma)
[PHONENUMBER="hodnota"] (telefonní číslo)
[FAXNUMBER="hodnota"] (číslo faxu)
[MOBILENUMBER="hodnota"] (mobil)
[STREET="hodnota"] (ulice)
[CITY="hodnota"] (město)
[POSTALCODE="hodnota"] (psč)
[STATE="hodnota"] (stát v USA např.)
[COUNTRY="hodnota"] (krajina)
[COUNTRYCODE="hodnota"] (kód země)
[TEXT1="hodnota"]
[TEXT2="hodnota"]
[TEXT3="hodnota"]
[BARCODE="hodnota"] (čárový kód)
[GENDER="hodnota"] (pohlaví)
[SALUTATION="hodnota"] (oslovení)

UPOZORNĚNÍ: Při exportu z XML souboru musí být uvozovky nahrazeny textem ".

Date - nepovinné políčko - Datum a čas odhlášení (přihlášení) ve formátu yyyy-MM-dd HH:mm:ss.

Příklady

Ukázka automaticky importovaných dat uložených v XML souboru:Ukázka automaticky importovaných dat uložených v CSV souboru: