Automatický import dat

Automatický import dat z webové služby nebo z vašich firemních údajů.

Možnost propojení softwaru SenderMatic s vaší firemní databází.

Automatický import

Automatický import dat se spustí automaticky před každým odesláním emailové kampaně. Umožňuje vám před každým odesláním emailové kampaně automaticky aktualizovat databázi adres o aktuální odhlášení nebo přihlášení k odběru vašich novinek. Máte možnost nastavit si automatický import z více zdrojů současně. Zdrojem automatického importu může být webová služba pro odhlášení, poskytovaná společností UtilStudio nebo soubory typu CSV, TXT a XML v požadovaném formátu.

Výhody služby

Webová služba pro odhlášení z přijímání e-mailů


Jedním ze zdrojů automatického importu může být webová služba poskytovaná společností UtilStudio pro odhlašování z příjmu vašeho newsletteru kliknutím na link (URL).

Výhody služby:

  • Služba umožňuje vkládat do obsahu mailů odhlašovací linky, aniž by ste si museli vytvářet vlastní odhlašovací stránky.

  • Internetem necestují a ani v naší databázi nejsou uloženy emailové adresy vašich zákazníků. Nikdo je tedy nemůže zneužít.

  • Na rozdíl od odhlašování emailovou zprávou se nemůže stát, že antispamový filtr zadrží odhlašovací email nebo se email jednoduše z nějakého důvodu nedoručí.

Služba je poskytována bezplatně s určitými omezeními na počet a dobu archivovaných záznamů. (Maximálně 250 záznamů s maximální dobou archivace 3 měsíce. V případě zájmu můžete rozšířit službu.)

Podmínky použití

Použití bezplatné webové služby vyžaduje registrování vaší e mailové adresy v databázi služby. Použítím této služby vyjadřujete svůj souhlas s evidencí vámi zadané emailové adresy a s možností zasílat na vámi uvedenou emailovou adresu emaily, které mohou obsahovat i reklamní informace. Pro více podrobností si přečtěte naše podmínky použití. Používání této služby (vaše konto) a s tím spojené zasílání emailů, můžete kdykoli zrušit.

Funkčnost a omezení

Odhlašovací linky obsahují emailovou adresu odhlasujícího se příjemce. Emailová adresa je nahrazena identifikačním kódem (GUID adresy). Aby bylo možné identifikační kódy spárovat s vaším seznamem adres, je třeba zachovat původní databázi adres. Výhodou takového řešení je, že internetem necestují emailové adresy vašich zákazníků a vy máte jistotu, že váš seznam emailových adres zůstane i nadále jen váš. Nakolik je doba archivace odhlašovacích linků omezená, je nutné spustit import dat z webové služby tak často, aby nemohlo dojít ke ztrátě vašich odhlašovacích dat. Zavedením této služby se ruší dosud poskytovaná bezplatná služba pracující na principu přeposílání odhlašovacích emailů, kterou tato služba nahrazuje.

Záruky

Webová služba poskytovaná společností UtilStudio, s.r.o. je poskytována "TAK JAK JE" a bez záruky jakéhokoliv druhu, ústní, písemné, expresní, implikované nebo zákonné, včetně a bez záruky prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost utilstudio nezaručuje, že tento software neporuší žádná práva třetích stran.

Omezení odpovědnosti

Společnost UtilStudio poskytuje koncovému uživateli možnost používat webovou službu pro odhlašování a koncový uživatel akceptuje použití předmětu této dohody "TAK JAK JE" a "SE VŠEMI CHYBAMI". Navíc koncový uživatel chápe a souhlasí s tím, že SPOLEČNOST UtilStudio, s.r.o. ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, které by mohly vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s výkonem nebo neplněním této dohody nebo tohoto SOFTWARU nebo služby ve smyslu zákona a to i v případě, že společnost UtilStudio byla upozorněna na možnost vzniku takových škod, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA, UŠLÝ ZISK v důsledku chyby, nepřesnosti, opomenutí, neúplnosti nebo nedostatečnosti SOFTWARU, služby nebo materiálu, ani na užitečnosti softwaru nebo služby pro koncového uživatele. V žádném případě maximální výška odpovědnosti společnosti UtilStudio vztahující se ke konkrétnímu SOFTWARU nebo službě nesmí překročit cenu licenčního poplatku uhrazeného koncovým uživatelem firmě UtilStudio, i to pouze v případě jestliže byl skutečně zaplacen. Společnost UtilStudio nenese zodpovědnost za žádné škody vyplývající z nebo související s používáním nebo neschopností používat službu nebo software, včetně a bez omezení na přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody. Firma UtilStudio v žádném případě neručí za ztrátu vašich dat, za provoz služby, ani za případné následné škody jakéhokoliv druhu.