Jak se vyhnout označení mailu za spam?

Pokud se chcete vyhnout označení vašeho e-mailu za spam, snažte se dodržovat následující zásady

Zkontrolujte obsah vašeho emailu

Před odesláním vaší e-mailové kampaně doporučujeme zkontrolovat obsah vašeho emailu. Mnoho antispamových filtrů může označit váš email za spam, pokud je jeho obsah podobný obsahu emailů zasílaných spammery. Některé antispamové filtry například vyžadují, aby hromadně posílány emaily obsahovaly současně HTML část (HTML text) i textovou část (plain text).

Zkontrolujte, zdali váš email obsahuje link pro odhlášení

Než začnete s hromadným rozesíláním emailů, doporučujeme zkontrolovat obsah vaší e-mailové zprávy, zda tělo zprávy obsahuje odkaz, který umožňuje příjemci odhlášení ze seznamu adres.

Odešlete e-maily na testovací e-mailovou adresu a zkontrolujte obsah

Před zahájením rozesílání, doporučujeme odeslat několik emailů, vaší emailové kampaně, na testovací emailovou adresu. Máte tak možnost zkontrolovat finální verzi vašeho emailu před jeho "ostrým" rozesláním. Zkontrolujte, zda zdrojový kód e-mailové zprávy obsahuje "List-Unsubscribe" v hlavičce zprávy. Pokud ne, zkontrolujte, zda je odpovídající políčko zaškrtnuto v nastavení pro odchozí emaily programu SenderMatic. SenderMatic vám umožňuje vložit záznam "List-Unsubscribe", v nastavením hlavičky e-mailů i manuálně.

Zkontrolujte nastavení domény, ze které odesíláte emaily

Před zahájením zasílání doporučujeme zkontrolovat nastavení DNS záznamů odesílací domény, použité pro odesílání hromadných emailů. Odesílací doména by měla obsahovat korektní SPF záznam nebo by měly být odchozí emaily digitálně podepsané podpisem DKIM.

Přečtěte si, jak


Přečtěte si, prosím, Pokyny pro hromadných odesílatelů, od společnosti Google, pro více informací.