Jak program SenderMatic pracuje?

Jaké jsou možnosti odhlášení se a přihlášení se příjemců z nebo do seznamů vašich emailových adres?

Jak odhlásit příjemce ze seznamu emailů?

(A) - SenderMatic odešle email na emailové adresy zařazené do seznamů adres přiřazených k vaší emailové kampani. Odeslaná emailová zpráva musí umožňovat příjemci odhlásit se z vašeho seznamu emailových adres. K tomu vám SenderMatic poskytuje tři následující možnosti:

(B1) - příjemce emailu odešle email na vámi určenou emailovou adresu s tím, že subjekt emailu bude obsahovat určité (klíčové) slovo. (Např. "odhlasit".)

(B2) - příjemce emailu klikne na link pro odhlášení a automaticky bude přesměrován na webovou url adresu firmy UtilStudio, která poskytuje svým zákazníkům bezplatně službu pro odhlašování. Když příjemce emailu potvrdí své odhlášení, bezplatná stránka firmy UtilStudio odešle email na vámi (v SenderMaticu) definovanou emailovou adresu. S tím, že subjekt takového emailu bude opět obsahovat vámi určené slůvko nebo značku pro odhlášení. (Např. "odhlasit".)

(B3) - příjemce emailu klikne na link pro odhlášení a automaticky bude přesměrován na vaše web stránky, vytvořené generátorem web stránek obsaženým v programu SenderMatic. Kdy příjemce emailu potvrdí své odhlášení, vygenerovaná web stránka odešle email na vámi (v SenderMaticu) definovanou emailovou adresu. S tím, že subjekt takového emailu bude opět obsahovat vámi určené slůvko nebo značku pro odhlášení. (Např. "odhlasit".)

(C) - Emaily zaslány na vámi zvolené emailové adresy jsou následně plně automaticky analyzovány. Pokud se v subjektu přijatých emailů zjistí přítomnost klíčových slov pro odhlášení (Např. "odhlasit") nebo přihlášení (Např. "prihlasit"), provedou se automaticky odpovídající úkony. Klíčová slova a jejich přiřazené úkony lze definovat v nastavení programu SenderMatic.

(D1) - Pokud subjekt emailu obsahuje klíčové slovo pro odhlášení emailové adresy příjemce ze seznamu emailových adres, emailová adresa bude automaticky zařazena do seznamu odhlášených emailových adres.

(D2) - Pokud subjekt emailu obsahuje klíčové slovo pro přihlášení příjemce do seznamu emailových adres, bude email automaticky dále zpracován a adresní údaje příjemce budou automaticky zařazeny do seznamu adres. Přihlásit příjemce do seznamu adres cestou emailu je možné jen s použitím vlastních web stránek vygenerovaných generátorem web stránek nebo emailem, přičemž je důležité dodržet určenou strukturu emailu tak, aby program SenderMatic dokázal z obsahu emailu automaticky zpracovat uložené adresní údaje.

(E1) - Emailové adresy emailů obsahujících v subjektu klíčová slova pro odhlášení jsou automaticky zařazeny do seznamu odhlášených emailových adres.

(E2) - Emailové adresy emailů obsahujících v subjektu klíčových slov pro přihlášení jsou automaticky zařazeny do seznamu emailových adres, případně is dalšími adresními údaji obsaženými v emailu.

(F) - Přijaté emaily se automaticky analyzují před každým odesíláním emailové kampaně. Seznam adres je tak připraven pro odeslání nové kampaně.

Poznámka - SenderMatic dělá řadu úkonů, které kvůli zjednodušení v tomto diagramu nenajdete. Přijaté emaily jsou analyzovány podrobněji. Např. ty, které obsahují zprávu o nedoručení (vrácené) jsou evidovány a při opakovaném nedoručení vyřazené ze seznamů a pod. Kromě možnosti odhlášení příjemců linkem nebo emailem,, SenderMatic umožňuje vkládat do hlavičky emailů "List-Unsubscribe".

Upozornení - Při detekování klíčových slov jsou ignorovány velká a malá písmena. (Slůvko "odhlasit" = "OdHlasiT") Nicméně nejsou ignorovány diakritická znaménka. (Slůvko "odhlasit" nerovná se "odhlásiť") V případě, že potřebujete ignorovat i diakritická znaménka, je třeba přidat do seznamu klíčových slov tvary slova s diakritikou i bez.   (Případně v textu emailu upozornit příjemce, že při odhlašování prostřednictvím emailu je třeba uvádět slovo v subjektu s diakritikou nebo bez.)

Příklad - Příklad subjektu emailu pro přihlášení příjemce emailem:
Prihlasit [Email="priklad@mujemail.com"] [FirstName="Jan"] [LastName="Bezejmenný"] [PhoneNumber="8908 708098"] [Company="Janekova firma"] [Street="Pod vodou"] [City="Město na zemi"] [Country="Česko"]
Klíčové slovo je "Prihlasit". (bez diakritických znamének.)

Viz příklady jak odhlásit / přihlásit příjemců ze seznamu adres prostřednictvím emailové zprávy?